Rüdiger Rossig | Journalist | Novinar

"Ex-Yugos" - nova knjiga Rüdigera Rossiga

Krajem prošle godine u nemačkim knjižarama pojavila se interesantna knjiga o migrantima iz bivše Jugoslavije. Knjiga se zove "Ex-Jugos", a jedno poglavlje autor Rüdiger Rossig posvetio je i pop sceni u bivšoj Jugoslaviji.

Rüdiger Rossig za sebe u šali kaže da je "priučeni Jugosloven". Berlinski novinar i publicista je za vreme rata na području bivše Jugoslavije nekoliko godina proveo u Hrvatskoj i Bosni kao saradnik Ujedinjenih Nacija i OEBS-a. Odlično je savladao jezik, a po povratku u Berlin upao je u, kako kaže, "Jugo Community". Interes za bivšu Jugoslaviju pojavio se međutim puno pre rata. Rüdiger Rossig počeo je u osamdesetima da prikuplja ploče i kasete jugoslovenskih bendova, kao i tekstove i fotografije iz tog doba. Svoj magistarski rad diplomirani istoričar i sociolog napisao je na temu rock scena u socijalističkoj Jugoslaviji, stoga i ne čudi da je u novoj knjizi "Ex Jugos" jedno čitavo poglavlje takođe posvetio jugoslovenskoj muzičkoj sceni.

Knjiga inače priča o mladim migrantima sa prostora bivše Jugoslavije koji već dugo žive u Nemačkoj. "Ex Yugos" se sastoji iz niza intervjua i tekstova o migrantima koji pričaju svoju životnu priču sa ciljem, kako kaže 41-ogodišnji autor "da se napravi jedan mali dokument ex. Jugoslovenske migracije u Nemačkoj, dokument koji može da služi i kao pouzdan indikator društvenih promena".

Danko Rabrenović

wdr funkhaus europa, Corso, "'ex-jugos' nova knjiga Ruedigera Rossiga, 11.01.2009, 1405h

"Ex-Yugos" - nova knjiga Rüdigera Rossiga