Rüdiger Rossig | Journalist | Novinar

Pojednostavljena procedura

Od pre dve godine, građani zemalja Zapadnog Balkana koji imaju dokaz da im je ponuđen posao u Nemačkoj mogu da u svojoj zemlji podnesu zahtev za radnu nemačku vizu. Sada je taj postupak pojednostavljen. | Pišu: Anila Shuka, Rüdiger Rossig

Kada je 1. januara 2016. regulativ o Zapadnom Balkanu stupio na snagu, uveden je dvostepeni postupak: potencijalni zaposleni su morali da u nemačkom predstavništvu u svojoj zemlji podnesu zahtev za vizu. A potencijalni poslodavci u Nemačkoj su morali da od biroa rada dobiju preliminarnu dozvolu o zapošljavanju dotičnog radnika. >>

 

online = Pojednostavljena procedura